top of page

Kielinuppu-laulut tukevat lasten suomen kielen kehittymistä. Lauluja on julkaistu vuodesta 2017 alkaen opetusvideoineen YouTubessa, jossa ne ovat helposti kaikkien saatavilla. Nimi "Kielinuppu" viittaa orastavaan kielitaitoon, joka puhkeaa myöhemmin kukkaan.

Kielinuppu-laulut soveltuvat tukemaan kaikkien varhaiskasvatusikäisten lasten kielen kehitystä. Lauluista hyötyvät erityisesti maahanmuuttajataustaiset ja monikieliset lapset sekä lapset, joilla on haasteita kielen kehityksessä. Monet varhaiskasvattajat, S2-opettajat, erityisopettajat ja puheterapeutit ovat ottaneet Kielinuppu-menetelmän työkalukseen.

Kielinupun Nalle Nuppunen
tausta4.jpg

Kielitaito on lahja, jonka arvoa ei voi mitata rahassa. Se avaa meille mahdollisuudet oppimiseen, kehittymiseen, osallisuuteen ja toisten kanssa toimimiseen. Jokainen lapsi ansaitsee tämän lahjan.
 

MILLAISIA KIELINUPPU LAULUT OVAT?

Erityisopettaja:

”On huikeaa, kun 3-vuotias käyttää käsitettä "suomalainen metsä" luontevasti puheessaan! Tai kun kehitysvammainen tyttö pyytää saksilla leikatessaan "Minä leikkaan -laulu"."

Varhaiskasvatuksen S2-opettaja:

”Lapset, jotka oppivat uuden kielen laulamalla, pääsevät osallistumaan tuokioon jo ennen kuin oppivat puhumaan suomea.”

Varhaiskasvatuksen opettaja:

”Laulut ovat monikäyttöisiä niin monikielisille lapsille kuin tehostettua ja erityistä tukea tarvitseville sekä ihan kaikille lapsille kielen ja käsitteiden oppimiseen! Laadukkaat videot tukevat oppimista.”

Puheterapeutti:

”Lapset oppivat monia asioita: Sanasto, käsitteet, lauserakenne, sanojen taivutus, tukiviittomia, rytmitys, sanojen ja lauseiden rytmi, kesto ja pituus.”

Varhaiskasvatuksen opettaja:

”Laulut ovat niin mukaansa tempaavia ja sopivan yksinkertaisia, että lapset oppivat ne nopeasti.”

Erityisopettaja:

”Kielinupun laulut ovat osoittautuneet upeaksi opetusmateriaaliksi niiden oppilaidemme opetuksessa, joilla on kielellisen kehityksen erityisvaikeuksia tai kielellisen kehityksen viivettä.”

Kielinupun Nalle Nuppunen

Puheterapeutti:

”Lapset oppivat monia asioita: Sanasto, käsitteet, lauserakenne, sanojen taivutus, tukiviittomia, rytmitys, sanojen ja lauseiden rytmi, kesto ja pituus.”

Erityisopettaja:

”Suuri kiitos siitä, että materiaali on vapaasti ja helposti käytettävissä netissä!”

Erityisopettaja:

”Teidän laulut ovat yksi parhaita oppimateriaaleja koskaan urani aikana ja lasten ehdoton suosikki. Nekin lapset, jotka eivät jaksa keskittyä lähes mihinkään lumoutuvat Kielinupun lauluista, esittäjistä ja viittomista... Laulujenne ansiosta aika moni puhumaton lapsi on alkanut laulamaan!”

tausta4.jpg

Jos haluat lapsen oppivan pukeutumiseen liittyvää sanastoa, laula hänelle pukeutumisesta. Jos haluat hänen kertovan tunteistaan, laula hänelle erilaisista tunteista. Kielen opettaminen ja oppiminen laulamalla on kovin yksinkertaista ja jotain mitä olemme tehneet ihmiskuntana jo vuosituhansia.

bottom of page