top of page

Mikä on Kielinuppu?

Kielinuppu-menetelmän laulut ja opetusvideot tukevat lasten suomen kielen oppimista. Laulut julkaistaan opetusvideoineen YouTubessa, jossa ne ovat helposti kaikkien saatavilla. Nimi "Kielinuppu" viitataan orastavaan kielitaitoon, joka puhkeaa myöhemmin kukkaan.

 

Kielinuppu-laulut soveltuvat tukemaan kaikkien varhaiskasvatusikäisten lasten kielen kehittymistä. Lauluista hyötyvät erityisesti maahanmuuttajataustaiset ja monikieliset lapset sekä lapset, joilla on haasteita kielen kehityksessä. Monet varhaiskasvattajat, S2-opettajat, erityisopettajat ja puheterapeutit ovat ottaneet Kielinuppu-menetelmän työkalukseen.

 

palautetta kielinuppu-menetelmästä

”Lapset oppivat monia asioita: Sanasto, käsitteet, lauserakenne, sanojen taivutus, tukiviittomia, rytmitys, sanojen ja lauseiden rytmi, kesto ja pituus.”
–Puheterapeutti

”On huikeaa, kun 3-vuotias käyttää käsitettä "suomalainen metsä" luontevasti puheessaan! Tai kun kehitysvammainen tyttö pyytää saksilla leikatessaan "Minä leikkaan -laulu"."
–Erityisopettaja

”Suosikkini on ”Mitä kissa sanoo? -laulu. Sen mukana kaksi käytännössä puhumatonta lasta laulaa.”
–Puheterapeutti

”Suuri kiitos siitä, että materiaali on vapaasti ja helposti käytettävissä netissä!”–Erityisopettaja

”Laulut ovat monikäyttöisiä niin monikielisille lapsille kuin tehostettua ja erityistä tukea tarvitseville sekä ihan kaikille lapsille kielen ja käsitteiden oppimiseen! Laadukkaat videot tukevat oppimista.” 

–Varhaiskasvatuksen opettaja

”Laulut ovat niin mukaansa tempaavia ja sopivan yksinkertaisia, että lapset oppivat ne nopeasti.” 

–Varhaiskasvatuksen opettaja

”Kielinupun laulut ovat osoittautuneet upeaksi opetusmateriaaliksi niiden oppilaidemme opetuksessa, joilla on kielellisen kehityksen erityisvaikeuksia tai kielellisen kehityksen viivettä.” 

–Erityisopettaja

”Lapset, jotka oppivat uuden kielen laulamalla, pääsevät osallistumaan tuokioon jo ennen kuin oppivat puhumaan suomea.”
–Varhaiskasvatuksen S2-opettaja

bottom of page